Ever-Power Industry Co., Ltd.
טלפון: 0086-571-88220652 / 53 פקס: 0086-571-88220651 דואר אלקטרוני: [מוגן בדוא"ל] 

ראשי הילוכים מדויקים

אנו מייצרים גם רכיבים למערכת תיבות ההילוכים

אנא שלח לנו בירור עם ציורים!

 

גלגל שיניים הילוך טבעת גלגל שדרה גלילית הילוכים הילוכים הילוכים תולעת פיר הילוכים תולעת
גלגלי שיניים הילוכים שפניים הילוכים מתלים לציוד פלנטה